C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

A

A pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A - C# - E

Förklaring av ackordet

A dur, treklang.

Förklaring av namnet

Då bara ett A skrivs ut betyder detta dur med A som grundton. Ibland används A Maj (förkortning för "major" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: tumme - långfinger - lillfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

A ackord - första och andra omvändning

A/C#

A/C# pianoackord schema

A/E

A/E pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är C# grundton och i andra omvändningen är E grundton.