C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

A6

A6 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A - C# - E - F#

Förklaring av ackordet

A sextackord, fyrklang.

Förklaring av namnet

A står för grundtonen och 6 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr