C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

A7-5

A7-5 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A - C# - Eb - G

Förklaring av ackordet

Ackordet är ett så kallat altererat ackord.

Förklaring av namnet

A står för grundtonen, 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet och -5 för att kvinten är sänkt.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).