C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

A aug

Aaug pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A - C# - E#

Förklaring av ackordet

Kvinten höjs med ett halvt steg. Tonen E# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en F-ton.

Förklaring av namnet

A står för grundtonen och aug är förkortning för augmented. Aaug kan även skrivas A+.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr