C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

A#13

A#13 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A# - C## - E# - F## - B# - D# - G

Förklaring av namnet

A# (korsförtecken) står för grundtonen och 13 för intervallen från första till sista tonen i ackordet. Tonerna , C##, E#, F## och B# är teoretiska omskrivningar för vad som i praktiken är en D-ton, en F-ton, en G-ton och en C-ton.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas antingen några toner eller så spelas ackordet uppdelat på två händer.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr