C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

A#7

A#7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A# - D - E# - G#

Förklaring av ackordet

Aiss septimaackord, fyrklang. Tonen E# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en F-ton.

Förklaring av namnet

A# (korsförtecken) står för grundtonen, 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger - tumme
Höger hand: tumme - pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

A#7/D

A#7/D

A#7/E#

A#7/E#

A#7/G#

A#7/G#

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är D grundton, i andra omvändningen är E# (F) grundton och i tredje omvändningen är G# grundton.