C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

A#m

A#m pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A# - C# - E#

Förklaring av ackordet

Aiss moll, treklang. Tonen E# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en F-ton.

Förklaring av namnet

A# (korsförtecken) står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används A# Min (förkortning för "minor" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

A#m ackord - första och andra omvändning

A#m/C#

a#m/c#

A#m/E#

a#m/f

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är C# grundton och i andra omvändningen är E# (F) grundton.