C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

A#m11

A#m11 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A# - C# - F - G# - B# - D#

Förklaring av namnet

A# (korsförtecken) står för grundtonen, m för moll och 11 för intervallen från första till sista tonen i ackordet. Tonen B# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en C-ton.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas en eller flera toner. I första hand utelämnas tredje (F) tonen, men ofta även andra (C#).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).