C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

A#m13

A#m13 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A# - C# - E# - G# - B# - D# - F##

Förklaring av namnet

A# (korsförtecken) står för grundtonen, m för moll och 11 för intervallen från första till sista tonen i ackordet. Tonerna E#, B# och F## är teoretiska omskrivningar för vad som i praktiken är en F-ton, en C-ton och en G-ton.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas antingen några toner eller så spelas ackordet uppdelat på två händer.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr