C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

A#m6

A#m6 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A# - C# - E# - G

Förklaring av ackordet

Aiss moll sextackord, fyrklang. Tonen E# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en F-ton.

Förklaring av namnet

A# (korsförtecken) står för grundtonen, m för moll och 6 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr