C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

A#

A# (aiss)

Ackordet består av dessa toner:

A# - D - E#

Förklaring av ackordet

Aiss dur, treklang. Tonen E# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en F-ton.

Förklaring av namnet

Då bara A# skrivs ut betyder detta dur med A# (aiss) som grundton. Ibland används A# Maj (förkortning för "major" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

A# ackord - första och andra omvändning

A#/D

a#/d

A#/E#

a#/f

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är D grundton och i andra omvändningen är E# (F) grundton.