C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Am11

Am11 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A - C - E - G - B - D

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas en eller flera toner. I första hand utelämnas tredje (E) tonen, men ofta även andra (C).

Förklaring av namnet

A står för grundtonen, m för moll och 11 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).