C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Am7

Am7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A - C - E - G

Förklaring av ackordet

Mollackordet har utökats med en liten septima (G) och bildar en fyrklang, ett mollseptimaackord.

Förklaring av namnet

A står för grundtonen, m för moll och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet. Skrivs ibland A-7.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger - tumme
Höger hand: tumme - pekfinger - långfinger - lillfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Am7/C

Am7/C pianoackord schema

Am7/E

Am7/E pianoackord schema

Am7/G

Am7/G pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är C grundton, i andra omvändningen är E grundton och i tredje omvändningen är G grundton.