C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Amaj7

Amaj7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A - C# - E - G#

Förklaring av ackordet

Durackordet har utökats med en septima (G#) och bildar en fyrklang, ett durseptimaackord.

Förklaring av namnet

A står för grundtonen, maj för major (dur) och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet. Skrivs ibland A△ eller A△7.

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Amaj7/C#

Amaj7/C# pianoackord schema

Amaj7/E

Amaj7/E pianoackord schema

Amaj7/G#

Amaj7/G# pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är C# grundton, i andra omvändningen är E grundton och i tredje omvändningen är G# grundton.