C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Ab7+5

Ab7+5 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Ab - C - E - Gb

Förklaring av ackordet

Ackordet är ett så kallat altererat ackord.

Förklaring av namnet

Ab (b-förtecken) står för grundtonen, 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet och +5 för att kvinten är höjd.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).