C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Ab7

Ab7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Ab - C - Eb - Gb

Förklaring av ackordet

Ass septimaackord, fyrklang.

Förklaring av namnet

Ab (b-förtecken) står för grundtonen, 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger - tumme
Höger hand: tumme - pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Ab7/C

Ab7/C pianoackord schema

Ab7/Eb

Ab7/Eb pianoackord schema

Ab7/Gb

Ab7/Gb pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är C grundton, i andra omvändningen är Eb grundton och i tredje omvändningen är Gb grundton.