C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Abm

Abm

Ackordet består av dessa toner:

Ab - B - Eb

Förklaring av ackordet

Ass moll, treklang.

Förklaring av namnet

Ab (b-förtecken) står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används A Min (förkortning för "minor" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Abm ackord - första och andra omvändning

Abm/B

Abm/B

Abm/Eb

Abm/Eb

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är B grundton och i andra omvändningen är Eb grundton.