C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Abm11

Abm11 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Ab - Cb - Eb - Gb - Bb - Db

Förklaring av namnet

Ab (b-förtecken) står för grundtonen, m för moll och 11 för intervallen från första till sista tonen i ackordet. Tonen Cb är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en B-ton.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas en eller flera toner. I första hand utelämnas tredje (Eb) tonen, men ofta även andra (Cb).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr