C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Abm6

Abm6 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Ab - Cb - Eb - F

Förklaring av ackordet

Ass moll sextackord, fyrklang. Tonen Cb är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en B-ton.

Förklaring av namnet

Ab (b-förtecken) står för grundtonen, m för moll och 6 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr