C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Abm7

Abm7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Ab - Cb - Eb - Gb

Förklaring av ackordet

Mollackordet har utökats med en liten septima (Gb) och bildar en fyrklang, ett mollseptimaackord. Tonen Cb är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en B-ton.

Förklaring av namnet

Ab (b-förtecken) står för grundtonen, m för moll och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Abm7/B

Abm7/B pianoackord schema

Abm7/Eb

Abm7/Eb pianoackord schema

Abm7/Gb

Abm7/Gb pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är B grundton, i andra omvändningen är Eb grundton och i tredje omvändningen är Gb grundton.