C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Abm9

a pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Ab - Cb - Eb - Gb - Bb

Förklaring av namnet

Ab (b-förtecken) står för grundtonen, m för moll och 9 för intervallen från första till sista tonen i ackordet. Tonen Cb är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en B-ton.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas någon av tonerna samtidigt som sista tonen spelas en oktav lägre.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr