C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Abmaj7

Abmaj7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Ab - C - Eb - G

Förklaring av ackordet

Durackordet har utökats med en septima (G) och bildar en fyrklang, ett durseptimaackord.

Förklaring av namnet

Ab (b-förtecken) står för grundtonen, maj för major (dur) och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).