C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Ab sus

Absus pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Ab - Db - Eb

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (C) har ersatts av en kvart (Db).

Absus2

Ab sus2 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Ab - Bb - Eb

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (C) har ersatts av en kvart (Bb).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).