C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Ab

Ab (ass) pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Ab - C - Eb

Förklaring av ackordet

Ass dur, treklang.

Förklaring av namnet

Då bara Ab skrivs ut betyder detta dur med Ab (ass) som grundton. Ibland används Ab Maj (förkortning för "major" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Ab ackord - första och andra omvändning

Ab/C

Ab/C pianoackord schema

Ab/Eb

Ab/Eb pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är C grundton och i andra omvändningen är Eb grundton.