C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

A sus

Asus4

Asus4 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A - D - E

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (C#) har ersatts av en kvart (D).

Asus2

a sus2

Ackordet består av dessa toner:

A - B - E

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (C#) har ersatts av en sekund (B).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr