C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

B add

Badd2

Badd pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

B - C# - D# - F#

Förklaring av ackordet

En fjärde ton adderas.

Förklaring av namnet

B står för grundtonen och add är förkortning för added. Det finns även två ytterligare beteckningar för detta ackord: add2 samt add9, vilka i praktiken är samma sak.

Badd9

B add9

Ackordet består av dessa toner:

C# - B - D# - F#

Förklaring av ackordet

En fjärde ton adderas på lägre oktav (ackordet spelas här omvänt).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr