C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

B dim

Bdim pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

B - D - F

Förklaring av ackordet

Tersen och kvinten sänks med ett halvt steg.

Förklaring av namnet

B står för grundtonen och dim är förkortning för diminished

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr