C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Bb aug

Bbaug pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Bb - D - F#

Förklaring av ackordet

Kvinten höjs med ett halvt steg. Bbaug kan även skrivas Bb+.

Förklaring av namnet

Bb (b-förtecken) står för grundtonen och aug är förkortning för augmented. Bbaug kan även skrivas Bb+.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr