C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Bb dim

Bbdim pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Bb - Db - Fb

Förklaring av ackordet

Tersen och kvinten sänks med ett halvt steg. Tonen Fb är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en E-ton.

Förklaring av namnet

Bb (b-förtecken) står för grundtonen och dim är förkortning för diminished.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr