C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Bbm11

Bbm11 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Bb - Db - F - Ab - C - Eb

Förklaring av namnet

Bb (b-förtecken) står för grundtonen, m för moll och 11 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas en eller flera toner. I första hand utelämnas tredje (F) tonen, men ofta även andra (Db).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr