C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Bbm7

Bbm7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Bb - Db - F - Ab

Förklaring av ackordet

Mollackordet har utökats med en liten septima (Ab) och bildar en fyrklang.

Förklaring av namnet

Bb (b-förtecken) står för grundtonen, m för moll och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).