C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Bbmaj7

Bbmaj7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Bb - D - F - A

Förklaring av ackordet

Durackordet har utökats med en septima (A) och bildar en fyrklang, ett durseptimaackord.

Förklaring av namnet

Bb (b-förtecken) står för grundtonen, maj för major (dur) och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Bbmaj7/D

Bbaj7/D pianoackord schema

Bbmaj7/F

Bbmaj7/F pianoackord schema

Bbmaj7/A

Bbmaj7/A pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är D grundton, i andra omvändningen är F grundton och i tredje omvändningen är A grundton.