C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Bb sus

Bbsus pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Bb - Eb - F

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (D) har ersatts av en kvart (Eb).

Bbsus2

Bb sus2 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Bb - C - F

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (D) har ersatts av en sekund (C).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr