C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Bb

Bb (bess) pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Bb - D - F

Förklaring av ackordet

Bess dur, treklang.

Förklaring av namnet

Då bara Bb skrivs ut betyder detta dur med Bb (bess) som grundton. Ibland används Bb Maj (förkortning för "major" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Bb ackord - första och andra omvändning

Bb/D

Bb/D

Bb/F

Bb/F

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är D grundton och i andra omvändningen är F grundton.