C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Bm

Bm  pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

B - D - F#

Förklaring av ackordet

B moll, treklang.

Förklaring av namnet

B står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används B Min (förkortning för "minor" på engelska). En äldre beteckning är Hm.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: tumme - långfinger - lillfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Bm ackord - första och andra omvändning

Bm/D

Bm/D pianoackord schema

Bm/F#

Bm/F# pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är D grundton och i andra omvändningen är F# grundton.