C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Bm6

Bm6 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

B - D - F# - G#

Förklaring av ackordet

B moll sextackord, fyrklang.

Förklaring av namnet

B står för grundtonen, m för moll och 6 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).