C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Bm7

Bm7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

B - D - F# - A

Förklaring av ackordet

Mollackordet har utökats med en liten septima (A) och bildar en fyrklang, ett mollseptimaackord.

Förklaring av namnet

A står för grundtonen, m för moll och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet. Skrivs ibland B-7.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger - tumme
Höger hand: tumme - pekfinger - långfinger - lillfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Bm7/D

Bm7/D pianoackord schema

Bm7/F#

Bm7/F# pianoackord schema

Bm7/A

Bm7/A pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är D grundton, i andra omvändningen är F# grundton och i tredje omvändningen är A grundton.