C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

B sus

Bsus4

Bsus4 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

B - E - F#

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (D#) har ersatts av en kvart (E).

Bsus2

b sus2  pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

B - C# - F#

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (D#) har ersatts av en sekund (C#).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr