C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

C

C pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

C - E - G

Förklaring av ackordet

C dur, treklang.

Förklaring av namnet

Då bara ett C skrivs ut betyder detta dur med C som grundton. Ibland används C Maj (förkortning för "major" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: tumme - långfinger - lillfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

C ackord - första och andra omvändning

C/E

C/E pianoackord schema

C/G

C/G pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är E grundton och i andra omvändningen är G grundton.