C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

C7+5

C7+5 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

C - E - G# - Bb

Förklaring av ackordet

Ackordet är ett så kallat altererat ackord.

Förklaring av namnet

C står för grundtonen, 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet och +5 för att kvinten är höjd.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr