C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

C7

C7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

C - E - G - Bb

Förklaring av ackordet

C septimaackord, fyrklang. Skrivs ibland Cdom7.

Förklaring av namnet

C står för grundtonen, 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger - tumme
Höger hand: tumme - pekfinger - långfinger - ringfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Första, andra och tredje omvändning

C7/E

C7/E

C7/G

C7/G

C7/Bb

C7/Bb

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är E grundton, i andra omvändningen är G grundton och i tredje omvändningen är Bb grundton.