C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

C#9

C#9 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

C# - E# - G# - B - D#

Förklaring av namnet

C# (korsförtecken) står för grundtonen och 9 för intervallen från första till sista tonen i ackordet. Tonen E# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en F-ton.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas någon av tonerna samtidigt som sista tonen spelas en oktav lägre.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).