C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

C# add

C#add2

C#add pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

C# - D# - E# - G#

Förklaring av ackordet

add är förkortning för added och syftar till att en fjärde ton adderas. Tonen E# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en F-ton.

Förklaring av namnet

C# (korsförtecken) står för grundtonen och add är förkortning för added. Det finns även två ytterligare beteckningar för detta ackord: add2 samt add9, vilka i praktiken är samma sak.

C#add9

C# add9

Ackordet består av dessa toner:

C# - E# - G# - D#

Förklaring av ackordet

En fjärde ton adderas på nästa oktav.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr