C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

C# aug

C#aug pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

C# - E# - A

Förklaring av ackordet

Kvinten höjs med ett halvt steg. Tonen E# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en F-ton.

Förklaring av namnet

C# (korsförtecken) står för grundtonen och aug är förkortning för augmented. C#aug kan även skrivas C#+.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).