C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

C#m

C#m pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

C# - E - G#

Förklaring av ackordet

Ciss moll, treklang.

Förklaring av namnet

C# (korsförtecken) står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används C# Min (förkortning för "minor" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

C#m ackord - första och andra omvändning

C#m/E

C#m/E#

C#m/G#

C#m/G#

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är E grundton och i andra omvändningen är G# grundton.