C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

C#maj7

C#maj7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

C# - E# - G# - B#

Förklaring av ackordet

Durackordet har utökats med en septima (B#) och bildar en fyrklang, ett durseptimaackord. Tonerna E# och B# är teoretiska omskrivningar för vad som i praktiken är en F- respektive C-ton.

Förklaring av namnet

C# (korsförtecken) står för grundtonen, maj för major (dur) och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

C#maj7/F

C#maj7/F

C#maj7/G#

C#maj7/G#

C#maj7/C

C#maj7/C

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är F grundton, i andra omvändningen är G# grundton och i tredje omvändningen är C grundton.