C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

C# sus

C#sus

Ackordet består av dessa toner:

C# - F# - G#

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (E#) har ersatts av en kvart (F#).

C#sus2

C# sus2

Ackordet består av dessa toner:

C# - D# - G#

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (E#) har ersatts av en sekund (D#).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr