C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

C#

C# (ciss) pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

C# - E# - G#

Förklaring av ackordet

Ciss dur, treklang. Tonen E# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en F-ton.

Förklaring av namnet

Då bara C# skrivs ut betyder detta dur med C# (ciss) som grundton. Ibland används C# Maj (förkortning för "major" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

C# ackord - första och andra omvändning

C#/E#

C#/E# pianoackord schema

C#/G#

C/G# pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är E# grundton och i andra omvändningen är G# grundton.