C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Cm

cm  pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

C - Eb - G

Förklaring av ackordet

C moll, treklang.

Förklaring av namnet

C står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används C Min (förkortning för "minor" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: tumme - långfinger - lillfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Cm ackord - första och andra omvändning

Cm/Eb

Cm/Eb  pianoackord schema

Cm/G

Cm/G  pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är Eb grundton och i andra omvändningen är G grundton.