C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Cm11

Cm11 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

C - Eb - G - Bb - D - F

Förklaring av namnet

C står för grundtonen, m för moll och 11 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas en eller flera toner. I första hand utelämnas tredje (G) tonen, men ofta även andra (Eb).

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr